četvrtak, 12. siječnja 2017.

Crkva Svih Svetih, Gala


Župna crkva Svih Svetih nalazi se na malom brežuljku iznad izvora Krenice. Crkva je mala s apsidom, sagrađena  u današnjem obliku 1830. god. na mjestu starije i manje crkve, podignute između 1720. i 1730. godine. Na pročelju, uz vrata su dva prozorčića a po sredini je okrugli prozor. Na vrhu je zvonik na preslicu s dva zvona. U apsidi je bačvasti svod. Veliki oltar je od šarenog mramora sa slikom Svih Svetih koju je naslikao g. 1893. F. Ludwig. Sa strana oltara su kipovi sv. Franje i sv. Ante. U lađi je Gospin kip s Djetetom Isusom, koji se časti kao Gospa od Zdravlja. Crkva je  1975. god. djelomično obnovljena, a 1997. god. detaljno. Postavljen je Križni put ak. slikarice Nives Jukić. God. 2004. restaurirana je oltarna slika Svih Svetih. Iste god.  u potkrovlju crkve nađen razbijeni stari križ (XVIII. st.) te restauriran i stavljen iznad oltara u crkvi.srijeda, 7. prosinca 2016.

Crkva sv. Vida, Klis
 Crkva Svetog Vida nalazi se u Tvrđavi. Dok se vojnička posada nalazila u Tvrđavi , ona je bila župna crkva. Sagrađena je prije dolaska Turaka, a za vrijeme turske okupacije pretvorena je u džamiju. Poslije oslobođenja od Turaka 1648. ponovno je postala župna crkva za vojničku posadu. Crkva je imala tri oltara: sv. Vida, Bezgrešnog Začeća Bl. Dj. Marije i sv. Barbare, kojega su podigli kliški časnici 1662. godine. Ove oltare spominje nadbiskup Cupilli u svojoj vizitaciji 1718. godine. Crkva je obnovljena 1743. godine o čemu govori postavljena ploča s natpisom na unutrašnjoj strani iznad vrata: «MDCCXLIII – quod instavravit pietas – pietas tveratur.» (1743 - Što je pobožnost obnovila, pobožnost neka sačuva). Crkva Svetog Vida bila je zatvorena za bogoštovlje za sve vrijeme komunističke vladavine. Dolaskom demokratske vlasti, za župnikovanja don Ante Šipića, crkva je ponovno otvorena za bogoštovlje. Misa se u njoj govori na blagdan sv. Vida 15. lipnja. Obnovljena je za sadašnjeg župnika don Luke Jozića. U ovoj se crkvi nalazila Gospina slika, koja je 1537. godine, nakon pada Klisa u turske ruke, prenešena u crkvu Gospe od Dobrića u Splitu. 
četvrtak, 8. rujna 2016.

Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije, Granešina - Zagreb

U Granešini  crkva stradava u potresu 1880. te se nakon toga prema projektu Hermanna Bolléa od 1885. do 1887. gradi nova neogotička crkva Rođenja Blažene Djevice Marije sa zvonikom na pročelju. Za ovu trobrodnu neogotičku crkvu karakteristična je kombinacija križno-rebrastih svodova u svetištu i bočnim brodovima s drvenim krovištem u glavnome brodu. Bollé detalje poput okvira prozora, okulusa, vijenaca te raščlambu portala izvodi u fasadnoj opeci.Smještena na obronku Medvednice crkva je danas nadaleko vidljiva i predstavlja vrijedno djelo historicizma.Od stare crkve ostao je samo kip Bogorodice s djetetom iz 17. stoljeća.
ROĐENJE MAJKE MESIJINE JE SVEMU SVIJETU NADA I ZORA SPASENJA

Povijesni korijen ovog blagdana je godišnji spomen posvete Bogorodičine crkve u Jeruzalemu u 5. st. uz koju je kasnije podignuta crkva sv. Ane, Marijine majke. Među kršćanima Egipta kružio je već oko 200. god. legendarni spis “Jakovljevo proto-evanđelje” prema kojemu su se Marijini roditelji zvali Joakim i Ana, a svoje prvo i jedino dijete dobili su u odmaklim godinama nakon što su im se susjedi rugali da im Bog za kaznu ne daje djece. Objavljeno im je da Bog ima posebnu namjeru s njihovom kćerkom Marijom i zato se je s ljubavlju spremali za njezinu buduću zadaću. Koncem 7. st. stoljeća papa Sergije I (687.-701.) uveo je ovaj blagdan u Rimu, a odatle je proširen među kršćane Zapada. Zanimanju prvih kršćana za obitelj u kojoj je rođena i odgojena Isusova majka dugujemo ovaj blagdan vjerničke radosti povodom rođenja one “iz koje se rodilo Sunce pravde, Krist Bog naš”.


Crkva sv. Frane, Split


Sveti Franjo rodio se u Asizu, u Umbriji, u Italiji godine 1182., u jednoj dobrostojećoj obitelji. Mladost je proveo kao i ostali njegovi vršnjaci. Sudjelovao je i u jednom oružanom sukobu protiv Perugie i bio zarobljen. U zatvoru je obolio. Fizički oporavak po povratku iz zarobljeništva dugo je trajao. Vidjelo se da to nije predratni Franjo. Bio je to drugi čovjek. Često je odlazio u crkve, ostajao dugo u molitvi Dok je jednom molio pred Raspetim u crkvici sv. Damjana, čuo je s Križa glas koji mu je rekao: »Franjo, idi obnovi moju Crkvu!» Franjo je to doslovno razumio pa je počeo skupljati građevni materijal za obnovu te crkvice. Sugrađani su ga ispočetka smatrali čudakom, ali njegovo propovijedanje o apsolutnom evanđeoskom siromaštvu u društvu nalazi pristalice među narodom i siromašnim slojevima građanstva. Broj Franjine pokorničke braće s vremenom je sve više rastao te se pokret svetog siromaštva širi velikom brzinom. Papa Inocent III. 1209. Godine odobrava osnivanje novog – franjevačkog reda, čiji službeni naziv glasi Ordo fratrum minorum (Red male braće).
Bambico - Crkva u Hrvata