ponedjeljak, 21. travnja 2014.

Crkva sv. Marije Magdalene, Bisag

Crkva sv. Martina biskupa, Breznički humKapelica sv. Roka, Sveta Nedelja


Crkva Male Gospe, Muć Donji


Crkva sv. Petra, Muć GornjiŽupa je "udruženje Božje obitelji..., kao braće koja imaju samo jednu dušu". 
Ona je osnovna kršćanska zajednica, Božja zajednica; zajednica vjernih, ali i nevjernih jer joj je zadatak da sebrine i za njih. Nije klub savršenih na jednom mjestu, niti zatvoreni krug, nego se brine i pati za sve.
Odgovorna je i za nevjernike pred Bogom. Ona ima Krista, a Krist je umro za sve. U "Dekretu o apostolatu laika" piše da župa pruža divan primjer zajedničkog apostolata stapajući zajedno sve ljudske razlike koje susrećemo uklapajući ih u zajedništvo opće Crkve. Ovo zajedništvo ostvaruje se dok se hranimo zajedničkim aktivnim sudjelovanjem u liturgijskom životu.subota, 18. siječnja 2014.

Crkva porođenja Blažene Djevice Marije, Gradac


Na mjestu današnje župne crkve u Gracu bila je starohrvatska crkva, a moguće i starokršćanska. Ona se održala kroz cijelo razdoblje turske vladavine. Neko vrijeme bila je hodočasnička Gospina crkva, kako svjedoči g. 1693. fra Ignacije Vukasović. Tada je selo još pripadalo petropoljskoj župi, ali već g. 1700. nastala je samostalna župa skupa sa selom Kljacima.
petak, 3. siječnja 2014.

subota, 23. studenoga 2013.

Kapela sv. Emerika, Cvetković


  Kapela sv. Emerika u Cvetkoviću prvi se put spominje 1684.g. kao područna kapela župe u Petrovini, 1757.g.  još uvijek je drvena, a 1821.g. pripojena je župi Jastrebarsko. Nova kapela jednobrodna je klasicistička građevina pravokutnog tlocrta s užom zaobljenom apsidom i zvonikom iznad zapadnog pročelja. 
 
Glavni oltar sv. Emerika (Mirka), s jednostavnim klasicističkim retablom, postavljen je nakon izgradnje kapele, a posebno je vrijedan bočni oltar sv. Fabijana i Sebastijana iz 1892.g.


                                Svetoj obitelji zavjetuje se selo Cvetkovići 1905 godine.