subota, 18. siječnja 2014.

Crkva porođenja Blažene Djevice Marije, Gradac


Na mjestu današnje župne crkve u Gracu bila je starohrvatska crkva, a moguće i starokršćanska. Ona se održala kroz cijelo razdoblje turske vladavine. Neko vrijeme bila je hodočasnička Gospina crkva, kako svjedoči g. 1693. fra Ignacije Vukasović. Tada je selo još pripadalo petropoljskoj župi, ali već g. 1700. nastala je samostalna župa skupa sa selom Kljacima.
petak, 3. siječnja 2014.

subota, 23. studenoga 2013.

Kapela sv. Emerika, Cvetković


  Kapela sv. Emerika u Cvetkoviću prvi se put spominje 1684.g. kao područna kapela župe u Petrovini, 1757.g.  još uvijek je drvena, a 1821.g. pripojena je župi Jastrebarsko. Nova kapela jednobrodna je klasicistička građevina pravokutnog tlocrta s užom zaobljenom apsidom i zvonikom iznad zapadnog pročelja. 
 
Glavni oltar sv. Emerika (Mirka), s jednostavnim klasicističkim retablom, postavljen je nakon izgradnje kapele, a posebno je vrijedan bočni oltar sv. Fabijana i Sebastijana iz 1892.g.


                                Svetoj obitelji zavjetuje se selo Cvetkovići 1905 godine.